قره باغ

ملت آذربایجان اتحاد اتحاد یاندورولار بیزلری

پان فارسیسم چیست وچه اهدافی را دنبال میکند ؟

پان فارسیسم چیست وچه اهدافی را دنبال میکند ؟

این جریان در عصر معاصر مسبب حادثه های مختلف و ازبین رفتن حقوق انسانی واقتصادی خلق های این سرزمین بوده است

خصوصیات این جریان فکری را به ترتیب زیر میتوان دسته بندی کرد

1-پان فارسها از راههای مختلف برعلیه دنیای اسلام ومخصوصا توٌرکها کار کرده اندو دراین راه کار خود را باتوطئه شروع کرده و با تحقیر و توهین وساخت جکهای تحقیر آمیز ومسخره کردن اهداف خود را پیش میبرند و در زمانهای اخیر این کار زشت آنها را در اینترنت نیز می توان به وفور مشاهده کرد در شرایطی که تقریبا هیچکدام ازهزاران سایت و وبلاگ مملو ازجوکفارسی های رکیک موجود علیه شان و حیثیت ملل و اقوام ایران فیلتر و یا مسدود نشده اند وبلاگ طنز «هاف هاف» در« بلاگفا» 24 ساعت پس از راه اندازی توسط متصدیان این موسسه مسدود شد!

2-خبرهای زشت وبد تورکها را بزرگنمایی کرده تلاش میکنند آنها را با تصویر زشت نشان دهند البته برای این کار دست به تبلیغات وبرنامه سازی می زنند مثلا فیلمها و سریالهای به اصطلاح تاریخی می سازند البته معلوم است که به خاطر قبول نکردن کسانی به غیر از کوروش داریوش زندیه رضا قلدر ومحمدرضا شاه )مجبور میشوند تمامی حکومتهای گذشته واقوام وابسته به این حکومتها را بد نشان دهند.(طبق آخرین تحقیقات و اسناد تاریخی موجودیت سلسلهُ هخامنشی ساسانی و اشکانی در پرده ابهام است

زندیه حکومت تشکیل نداده است بلکه حاکمیت منطقه ای است و رضا و محمد رضا دستنشانده انگلیس می باشند )

3-امروز هم پان فارسیسم با تمام دشمنان تورک دست به یکی کرده و حتی در این راه مسلمانان را فدای ایدئولوژی خود می کند به عنوان مثال با کمک به داشناکها وتروریستهای ارمنی که برضد اسلامیت در منطقه فعالیت میکنند تورکهای مسلمان را به کشتن میدهد.

4-پان فارسها به خاطر اهداف خود و مخصو صا به خاطر ضدیت با تورکها وعربها به هر شکل و قیافه ای تغییر قیافه می دهند و اگر لازم باشد منافق گونه به صورت اسلامی و یا روشنفکر تغییر لباس می دهند .

5-تلاش بزرگ ÷ان فارسها تحریف تاریخ تورکان به خصوص تورکان ایران است در حین خواندن کتاب تاریخ نوشته آنها با وجود حکومت هزاران ساله تورکها در منطقه مطالب به صورتی بیان شده است که گویی در این سرزمین هیچ انسان تورکی وجود ندارد.پان فارسها برای نابودی یادبودهای باستانی تورکها تلاش وسیعی می کنندو علت این مسئله عدم وجود اسناد تاریخی برای مشروعیت و وجود حکومتهای فارس می باشد

6-پان فارسها تلاش میکنند از لحاظ اقتصادی مناطق تورک نشین را در وضعیت سخت نگه دارند وخصوصا با جلوگیری از سرمایه گذاری در این مناطق به اهداف خود می رسند این کار برای دستیابی به این اهداف است :کوچ

سرمایه داران تورک به مناطق فارس نشین و آسمیله شدن آنها در آن مناطق و تجمع سرمایه در مناطق فارس و فقیر ماندن مناطق تورک نشین

و درحین حال آسمیله شدن مناطق تورک نشین به علت صرف وقت فراوان به مسائل اقتصادی (طبق آمار این مسئله ثابت مشود فردای ما سال دوم شماره 25)

7-شونیست فارس با تمام وجود بر هستی تورک حمله ور می شوند و این کا را توسط افراد نادان وبی اطلاع و یا افاد خود فروخته که در میان ملت تورک هم یافت مشود انجام میدهند و به چنین افرادی اهمیت خاصی می دهند و در پستهایی که در معرض دید است قرار می دهند و در میان مردم می گویند فلان پست مهم در دست تورک است ولی چه کاری انجام داد یعنی تورکها لیاقت ندارند پان فراسها در زمانی که در مسند قدرت بودند از دست درازی به روشنفکران تورک نیز بر حذر نبودند و به اعمال تروریستی دست زدند (صمد بهرنگی .حیدر عمواوغلی .شیخ محمد خیابانی . عشقی .نابدل .ستارخان .پرفسور زهتابی و...)

8-ما باید فراموش نکنیم که حکومت پان فارسیستی یک جریان فرهنگی می باشد واین جریان در زمان پهلوی به اوج خود رسید و تا حال حاضر از طرف روشنفکرنماها در حال گسترش می باشد که تا ثیرات ان به وضوح قابل مشاهده است

9-بعضی از پان فارسها با بی طرف نشان دادن خود هر زمان مسئله تورک بودن آذربایجان پیش می آید فورا می گویند : زبان فقط وسیله ارتباط است آن لحظه که کسی این مسئله را قبول کرد زبان خود را به آن شخص قالب میکنند

10-کوچک نمایی و حقارت روستاییان و اقوام کوچ نشین که غالبا تورک هستند گام دیگری در تضعیف ملت تورک می باشد که در زمان حکومت حزب دموکرات آذربایجان به شدت با آن مبارزه شد (کلمه بی فرهنگ که به عنوان حربه ای برای برای سرکوب روستاییان و کل تورکها ساخته شده است از نظر جامعه شناسی کاملا بی مفهوم است چون موجودی که ان را انسان مینامیم فرهنگ را به وجود آورده ونوع بشر دارای فرهنگ های متفاوت می باشد و واژه بی فرهنگ را به موجودات غیر از انسان می توان نسبت داد واژه تمدن که در تورکی ((اویقارلیق))گفته می شود در فارسی وجود ندارد (کلمه عربی )که نشان دهنده میزان وفق دهی انسان نسبت به زمان و مکان می باشد (نوعی به روز بودن )

(و این پان فارسها مناطق آذربایجان را با سرعت بی نهایت تغییر ترکیب جمعیتی می کنند)

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۷ساعت 1:5  توسط قره باغ  |